Gescova

namn:

Gescova

Inledning:

Gescova är ett Belgien-baserat familjeföretag där de tre sönerna idag står för den dagliga ledningen.   
De dominerar marknaden i Frankrike och Benelux och nu kommer deras sakkunskaper även till Skandinavien, där de kan berika såväl hotell-, restaurang- och cafébranschen som privata marknader. Med sitt lager på 26 000 m² och en utställningslokal på 2 000 m² kan de leverera mer än 400 produkter i stora och små kvantiteter till kunder.

Läs mer