Terrakotta

Terrakotta är ett hårt och motståndskraftigt material som skapas genom att en blandning av lera och inert material, vanligtvis sandsten, bränns i ca 1000 °C. Det är känt över hela världen och kan produceras i råmaterial, som ex. hustegel, men även andra objekt, tack vare lerans formbara natur.
I området kring Florens och Siena i Toscana har trädgårdskeramikhantverket utvecklats under århundraden, och det är världsberömt för sin eleganta och raffinerade design och lerans höga kvalitet.
Toscanas underliggande jordlager är rikt på högkvalitetslera med hög mekanisk hållfasthet, och detta möjliggör produktion av mycket stora krukor, större än 100 cm. Utan att gå in på specifika tekniska detaljer kan vi säga att de viktigaste faktorerna vid tillverkning av en terrakottakruka är

 1. den lera som används
 2. designen
 3. produktionsteknikerna
 4. bränningsprocessen.

Den toskanska terrakottan är definitivt den bästa trädgårdsterrakottan i världen. Det är primärt den toskanska lerans höga kvalitet som har möjliggjort detta hantverks utveckling under århundradena. Lerorna från Impruneta och Siena är bland världens bästa leror, tack vare förekomsten av

Galestro och järnoxid. Dessa leror kan användas för tillverkning av krukor med hög mekanisk styrka och porositet, som är perfekt för växter. Den höga bränningstemperaturen och bearbetningstekniken i kombination med lerans kvalitet gör det möjligt för oss att få terrakotta som är frostbeständig och motståndskraftig:
I Toscana finns terrakotta som är över 300 år gammal. Århundraden av erfarenhet möjliggör korrekt modellering av den sofistikerade toskanska stilen, men även en enkel och modern design är möjlig tack vare användningen av färgade leror.

 

IMPRUNETA TERRAKOTTA

Denna lera är den bästa i världen när det gäller mekanisk hållfasthet och frostbeständighet, tack vare förekomsten av Galestro, en mjuk sten som är typisk för Florens-området Impruneta. Stenen ger den färdiga produkten frostbeständighet ända ner till 20 minusgrader. Impruneta-leran har en grynig konsistens, som gör den sträv att röra vid, och en rödaktig färg med vita nyanser. Krukorna som tillverkas med denna lera är förstklassiga, och hittas ofta i mycket viktiga trädgårdar över hela världen. Designen är elegant och mycket välgjord.
Om krukorna är tillverkade med Colombino-tekniken (helt för hand) är det svårt att tillverka identiska kopior av samma produkt. Varje produkt är unik. Alternativt kan man arbeta med en gipsform. Bränningsprocessen kan nå upp till 1020-1030 grader och varar i ca 36 timmar, vilket följs av ytterligare 70 timmars kylning. Det är möjligt att tillverka produkter med specialfärgade leror som förberetts direkt av företaget.

Många vet kanske inte att Filippo Brunelleschi år 1419 handplockade Impruneta-terrakottakakel för att bygga kupolen på Florens katedral. Kaklet har överlevt till våra dagar.

 

SIENA-TERRAKOTTA

Denna lera hämtas från kullarna runt Siena, och är näst efter Impruneta den bästa leran för tillverkning av stora krukor. Leran är rik på järnoxid, som efter bränningen ger leran den enhetliga mörkröda färg som är typisk för Toscana, och som var mycket populär i USA på 1980-talet. Dessa krukor är frostbeständiga i ner till 15 minusgrader. Modellerna, en produkt av den antika Sienanska traditionen, är eleganta och välgjorda, och har antingen en modern eller klassisk toskansk stil med en antik finish. De produkter som tillverkas med Siena-lera är betydligt billigare än produkter i Impruneta lera, men ligger ändå på en hög nivå vad gäller kvalitet och designens skönhet.

Den bästa keramiken är handgjord och har en produktionstid på 25 - 40 dagar, beroende på objektets storlek och produktionssäsongen. Ju större storlek och kallare säsong, desto längre bearbetnings- och torkningscykel. Produktionscykeln består av följande steg:

 1. Tillverkning
 2. Ytbearbetning
 3. Torkning
 4. Bränning och kylning
 5. Sköljning
 6. Förpackning

Den noggrannhet dessa steg utförs med kan ha avgörande betydelse för terrakottakrukans livslängd och kvalitet. Man kan med samma lera få produkter av lägre kvalitet om man inte gör ett bra jobb under dessa behandlingssteg. Om man försöker spara tid och minska tillverkningskostnaderna med maskiner, järngjutformar eller snabbcykler blir den mekaniska resistansen sämre.

(*) Siena-lera bränns i allmänhet i 36 timmar, plus en mognadscykel på 4 timmar. Alla tillverkare justerar sin cykel i enlighet med sina egna erfarenheter och "tricks of the trade" när de tillverkar sin terrakotta.

 

Efter handgjutning av formsektionsdelarna sätts dessa samman i hörnen.

När de har avlägsnats från formen avlägsnas brister, som ex. avtryck och fåror.

Efter ytbehandlingen lufttorkas krukan och placeras därefter i ett torkrum, där den får sin klassiska vita färg.

Bränningsfasen är en av de känsligaste: Det är mycket viktigt att syresättningen i ugnen är korrekt.

När den har bränts ska krukan sköljas i vatten för att avlägsna kalkhaltiga orenheter i leran.

 

PRODUKTIONSTEKNIKER:

COLOMBINO

Med denna teknik tillverkas krukan helt för hand, utan användning av gipsformar. Man börjar med en bas med en viss önskad tjocklek. Därefter görs vissa colombini med lera (avlånga, salamiliknande, cylindriska former) och läggs ovanpå varandra med början i basen, för att bygga upp krukans vägg. Hantverkarens yrkesskicklighet gör tillverkningen av keramik med rätt tjocklek och dekorationer möjlig, och därmed är alla former möjliga. Användning av denna teknik kräver hantverksskicklighet och tar mycket lång tid, och därför ersattes den av gipsformar. Den används dock än idag för att skapa stora och unika objekt. De vaser som skapats med den traditionella colombino-tekniken känns igen på hantverkarens typiska fingeravtryck på krukans insida. Krukans utsida är noggrant bearbetad, men insidan är ofta grov för att minska tillverkningstiden.
Ett av de utmärkande dragen hos krukorna som är tillverkade med colombino-tekniken är att det är mycket osannolikt att två versioner är identiska.
Idag används denna teknik med den mest högkvalitativa leran, och är inriktad på exklusiva kunder som vill ha unik toskansk handgjord terrakotta.

FÖRDELAR

 • Det går att skapa krukor med vilken form och storlek som helst
 • Varje enskilt objekt är unikt och därmed mer värdefullt
 • Hög estetisk kvalitet
 • Maximala möjligheter att skräddarsy

Nackdelar

 • Mycket lång produktionstid
 • Kostsamt

 

GIPSFORMGJUTNING FÖR HAND

Man måste först skapa modeller eller gipsformar som ska användas för att gjuta leran. Varje enskild form är ett negativt avtryck av den kruka som ska tillverkas, och måste skapas med stor försiktighet. Varje enskild form kan användas för att tillverka flera hundra krukor, varefter formen börjar bli sliten, vilket leder till att dekorationerna börjar försvinna. Därför måste formarna ersättas med jämna mellanrum.
Hantverkaren använder sina händer och specialverktyg för att pressa ner leran i formen, och för slutbearbetningen av krukans insida. Därefter måste man låta formen absorbera det vatten som finns i leran, så att den krymper och separeras från formen. Nu är krukorna färdiga, bortsett från mindre detaljer på de utvändiga dekorationerna.
Till skillnad från colombino används med denna teknik gipsformar, och de färdiga krukorna är därmed mer eller mindre identiska.

FÖRDELAR

 • Det går att skapa krukor med vilken form och storlek som helst, även riktigt stora
 • Bra vid massproduktion av identiska krukor
 • Hög estetisk kvalitet
 • Möjlighet att skräddarsy

NACKDELAR

 • Hög kvalitet är lika med högt pris       
 • Produktionen tar lång tid, men med flera formar kan man tillverka flera krukor samtidigt


GIPSFORMGJUTNING MED SVARV

Denna teknik, där en maskin används för att skapa den invändiga formen, kan endast användas vid tillverkning av runda krukor. Formen positioneras på den roterande basen i en svarv, och med hjälp av ett specialverktyg formar operatören krukans insida. Leran placeras i den roterande formen utan särskild hänsyn tagen till dess konsistens, och därefter kommer svarvens rotation att forma krukan med rätt tjocklek. När detta är färdigt ska formen absorbera det vatten som finns i leran innan den kan avlägsnas. Avslutningsvis färdigställs de utvändiga dekorationerna för hand.
Till skillnad från vid användning av tekniken för gipsformgjutning kan svarvade krukor bara göras runda.

FÖRDELAR

 • Krukor i alla storlekar kan tillverkas, även riktigt stora
 • Lämplig för storskalig produktion
 • Krukorna är perfekt runda
 • Hög estetisk kvalitet
 • Möjligheter att skräddarsy
 • Relativt kort produktionstid

NACKDELAR

 • Formen kan bara vara rund


MASKINPRESSNING MED GIPSFORMAR

Med denna teknik är det mycket enkelt att skapa krukor. Maskinerna är i allmänhet hel- eller halvautomatiska, och man behöver bara placera leran i formen. Därefter utför maskinen gjutningen, och frigör omedelbart krukan från formen när den är färdig. Det enda manuella momentet är slutbearbetningen, som måste utföras för hand.
Krukor kan enkelt tillverkas i många former, såväl runda som kantiga och med eller utan dekorationer. Krukan avlägsnas från formen med hjälp av tryckluft. Den färdiga krukan liknar i mycket handgjorda krukor vad gäller egenskaper som ex. frostbeständighet.

FÖRDELAR

 • Konkurrenskraftiga priser
 • Lämplig för storskalig tillverkning
 • Hög produktionshastighet
 • God estetisk kvalitet eftersom slutbearbetningen görs för hand
 • Ingen anpassning
 • Samma frostbeständighet som handgjorda krukor

NACKDELAR

 • Inte alla former är möjliga att skapa – till skillnad från när arbetet görs för hand
 • Den färdiga produkten är inte perfekt, kanten kan vara oregelbunden


MASKINPRESSAD MED METALLFORMAR: INDUSTRIPRODUKTION

Denna produktionsprocess liknar den som beskrevs tidigare, förutom att formarna är av metall. För att kunna avlägsna krukan från metallformen är det nödvändigt att använda en mycket tät lera, och ett oljehaltigt släppmedel ska sprayas på metallformen innan pressningen.
Dessa två element – den täta leran och oljan – blandas under tillverkningen av krukan, och är ofta huvudorsaken till låg produktkvalitet och brist på frostbeständighet. Resultatet blir ofta att man tidigt kan konstatera klassisk flagning och exfoliering på krukan.

FÖRDELAR

 • Mycket konkurrenskraftigt pris
 • Lämplig för massproduktion
 • Ökad produktionshastighet
 • Perfekt yta på krukorna, kännetecknande för maskintillverkade krukor

NACKDELAR

 • Dålig frostbeständighet
 • Enkla former
 • Återhållsam design
 • Inga möjligheter att skräddarsy

FROSTBESTÄNDIGHET

Alla produkter som tillverkas och distribueras av Euroscapes är frostbeständiga. Detta innebär dock inte att leran är helt ogenomtränglig för vatten. Faktum är att en av lerans positiva egenskaper är dess porositet, som ger bättre syretillförsel till växternas rötter. Under vintern kan porerna fyllas med vatten som expanderar när det fryser, vilket kan leda till att till och med den mest högkvalitativa terrakottan går sönder. För att undvika detta måste du följa dessa enkla steg för att dina terrakottakrukor ska hålla längre och överleva även de kallaste av vintrar:

 • Blockera inte dräneringshåleni krukans botten och säkerställ att jorden eller rötterna inte förhindrar dränering. Även det isiga vattnet kan skada växten.
 • Låt inte terrakottakrukan fyllas med vatten under vintern.
 • Undvik att ha krukan stående direkt på marken – placera den på basens terrakottafötter.